دانلود رایگان کتاب Summit 2B ویرایش سوم

دانلود رایگان کتاب Summit 2B ویرایش سوم

دانلود رایگان کتاب Summit 2B ویرایش سوم

برای دانلود کتاب های بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

دانلود مجموعه کتاب سامیت Summit ویرایش سوم

مجموعه سامیت در دو سطح 1 و 2 منتشر شده است که زبان را در سطوحی بالاتر به زبان آموزان آموزش می دهد. این کتاب معمولا بعد از کتاب های تاپ ناچ آموزش داده می شود. این دوره دو سطحی مجموعه یکپارچه ای از مهارت های ارتباطی جهانی را در اختیار زبان آموزان سطح متوسط ​​قرار می دهد و از طریق آموزش مبتنی بر هدف و دستاورد و بازیافت مداوم زبان، نتایج فوری و قابل اثبات را ارائه می دهد. دو سطح Summit را می توان با Top Notch به عنوان کتاب پنجم و ششم در یک سری کامل شش سطحی استفاده کرد. ناشر مجموعه سامیت Pearson Education ESL; 3rd edition (December 16, 2016) است.

 

دانلود مجموعه کتاب سامیت Summit ویرایش سوم

مجموعه سامیت در دو سطح 1 و 2 منتشر شده است که زبان را در سطوحی بالاتر به زبان آموزان آموزش می دهد. این کتاب معمولا بعد از کتاب های تاپ ناچ آموزش داده می شود. این دوره دو سطحی مجموعه یکپارچه ای از مهارت های ارتباطی جهانی را در اختیار زبان آموزان سطح متوسط ​​قرار می دهد و از طریق آموزش مبتنی بر هدف و دستاورد و بازیافت مداوم زبان، نتایج فوری و قابل اثبات را ارائه می دهد. دو سطح Summit را می توان با Top Notch به عنوان کتاب پنجم و ششم در یک سری کامل شش سطحی استفاده کرد. ناشر مجموعه سامیت Pearson Education ESL; 3rd edition (December 16, 2016) است.

دانلود مجموعه کتاب سامیت Summit ویرایش سوم

مجموعه سامیت در دو سطح 1 و 2 منتشر شده است که زبان را در سطوحی بالاتر به زبان آموزان آموزش می دهد. این کتاب معمولا بعد از کتاب های تاپ ناچ آموزش داده می شود. این دوره دو سطحی مجموعه یکپارچه ای از مهارت های ارتباطی جهانی را در اختیار زبان آموزان سطح متوسط ​​قرار می دهد و از طریق آموزش مبتنی بر هدف و دستاورد و بازیافت مداوم زبان، نتایج فوری و قابل اثبات را ارائه می دهد. دو سطح Summit را می توان با Top Notch به عنوان کتاب پنجم و ششم در یک سری کامل شش سطحی استفاده کرد. ناشر مجموعه سامیت Pearson Education ESL; 3rd edition (December 16, 2016) است.

دانلود مجموعه کتاب سامیت Summit ویرایش سوم

مجموعه سامیت در دو سطح 1 و 2 منتشر شده است که زبان را در سطوحی بالاتر به زبان آموزان آموزش می دهد. این کتاب معمولا بعد از کتاب های تاپ ناچ آموزش داده می شود. این دوره دو سطحی مجموعه یکپارچه ای از مهارت های ارتباطی جهانی را در اختیار زبان آموزان سطح متوسط ​​قرار می دهد و از طریق آموزش مبتنی بر هدف و دستاورد و بازیافت مداوم زبان، نتایج فوری و قابل اثبات را ارائه می دهد. دو سطح Summit را می توان با Top Notch به عنوان کتاب پنجم و ششم در یک سری کامل شش سطحی استفاده کرد. ناشر مجموعه سامیت Pearson Education ESL; 3rd edition (December 16, 2016) است.

جعبه دانلود فایل۲ فایل
کتاب دانش آموز Summit 2B ویرایش سوم فایل های صوتی دانش آموز
گزارش خرابی لینک دانلود
فرم گزارش خرابی لینک دانلود
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید