مکالمه انگلیسی اولین دیدار

مکالمه انگلیسی اولین دیدار

در این مقاله سعی داریم شما را با مکالمه انگلیسی اولین دیدار دو نفر، که تا بحال همدیگر رو آشنایی با یکدیگر ندارند رو شرح دهیم.

Hello, nice to meet you

سلام از آشناییتون خوشبختم

What is your name?

اسمتون چیه؟

How old are you?

چند سالتونه؟

I’m in my early 40s

تو اوایل چهل سالگی هستم

I’m in my late 30s

تو اواخر سی سالگی هستم

I’m 27

بیست و هفت سالمه

I just turned 26

همین چند وقت پیش ۲۶ سالم شد

مکالمه انگلیسی اولین دیدار

مکالمه انگلیسی اولین دیدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید