تفاوت حال ساده و استمراری در انگلیسی

تفاوت حال ساده و  استمراری در انگلیسی

زبان حال ساده و زبان حال استمراری، حالت‌ها و فعالیت‌ها در زمان حال هستند. در زبان انگلیسی، تفاوت اصلی بین این دو زمان در تاکید بر طول مدت و پیوستگی فعالیت است. این دو زمان در زبان انگلیسی دارای کاربردها و ساختارهای متفاوتی هستند. بیایید با هم نگاهی به این تفاوت‌ها بین حال ساده و حال استمراری بیندازیم:

حال ساده (Simple Present):

  • برای بیان حقایق کلی و وقایعی استفاده می‌شود که در زمان حال روی می‌دهند و به طور معمول به صورت عمومی و دائمی رخ می‌دهند.

فرمول: فاعل + فعل اصلی/فعل با پسوند -s/-es

مثال‌ها: "I work at a bank" (من در یک بانک کار می‌کنم) این جمله بیانگر فعالیتی است که به صورت عمومی و دائمی انجام می‌شود.

You play with 32 chess pieces

”شما با ۳۲ مهره شطرنج بازی می‌کنید.“

”The sun rises from the east“

”خورشید از مشرق طلوع می کند.“

نکته: در این جمله که مشاهده کردید، ما درباره یک واقعیت کلی صحبت می‌کنیم. خورشید همیشه از سمت شرق طلوع می‌کند.

حال استمراری (Present Continuous):

  • برای توصیف عملی که در لحظه صحبت کردن اتفاق می‌افتد و ممکن است موقتی باشد، استفاده می‌شود.
  • می‌تواند برای برنامه‌های آینده نزدیک نیز به کار رود

فرمول: فاعل + am/is/are + فعل با پسوند -ing

مثال‌ها: I am working on a project (من در حال کار بر روی یک پروژه هستم) این جمله نشان‌دهنده فعالیتی است که در حال انجام در زمان حال است.

من سرم شلوغه، دارم تکالیفم رو انجام میدم.

I'm busy, I'm doing my homework

”او در طبقه بالا مشغول خواندن روزنامه است.“

”He is reading the newspaper upstairs“

نکته: در این جمله که مشاهده کردید، ما درباره یک عملی که در لحظه صحبت کردن در حال انجام است، صحبت می‌کنیم. او در حال خواندن روزنامه است.

تفاوت حال ساده و  استمراری در انگلیسی

بنابراین، زمان حال ساده بیشتر به منظور بیان واقعیت‌های دائمی و عمومی استفاده می‌شود، در حالی که زمان حال استمراری برای بیان فعالیت‌های موقتی و در حال انجام در زمان حال به کار می‌رود. حال ساده برای نشان دادن عادت‌های فعلی استفاده می‌شود، در حالی که حال استمراری برای بیان عادت‌های آزاردهنده به کار می‌رود و معمولاً با قید “always” همراه می‌شود.

حال ساده برای کارهای زمان‌بندی‌شده و جداول زمانی استفاده می‌شود، اما حال استمراری برای توصیف برنامه‌های مشخص در آینده به کار می‌رود. با این تفاوت‌ها، می‌توانید بهتر درک کنید که کدام زمان را در هر موقعیتی باید استفاده کنید. به طور خلاصه، حال ساده برای بیان حقایق کلی و عادات، و حال استمراری برای توصیف عملی در لحظه صحبت کردن استفاده می‌شود.

 

همه چیز درباره زبان ساده

زمان حال ساده در انگلیسی برای بیان اعمال، عادات، حقایق، حقایق کلی و روتین هایی که به طور منظم، مکرر یا دائماً صادق هستند استفاده می شود. این یکی از زمان‌های فعل اصلی در زبان انگلیسی است و در ساخت و استفاده از آن نسبتاً ساده است. البته نا گفته نماند که یکی از پرکاربردترین زمان‌های زبان انگلیسی نیز است.

 

نحوه تشکیل زمان حال ساده :

برای اکثر افعال، زمان حال ساده با افزودن "-s" یا "-es" به شکل پایه فعل در سوم شخص مفرد (he, she, it) تشکیل می شود.

مثال:

"من پیتزا می خورم." (اول شخص مفرد)

"I eat pizza"

"او پیتزا می خورد." (سوم شخص مفرد)

"He eats pizza"

زمان حال ساده در کجا استفاده می شود:

  • عادت‌ها و روال‌ها: زمان حال ساده معمولاً برای صحبت در مورد عادت‌ها، روال‌ها یا اعمالی که به طور منظم اتفاق می‌افتند استفاده می‌شود.

مثال:

او هر روز صبح برای دویدن می رود.

She goes for a run every morning

  • حقایق و حقایق عمومی: برای بیان حقایق، حقایق کلی یا چیزهایی که همیشه صادق هستند استفاده می شود.

مثال:

”خورشید از مشرق طلوع می کند.“

”The sun rises from the east

  • رویدادهای برنامه ریزی شده: همچنین برای نشان دادن رویدادهای برنامه ریزی شده در آینده نزدیک، به ویژه در جدول زمانی یا برنامه زمانی استفاده می شود.

مثال:

”قطار ساعت 6 عصر حرکت می کند.“

”The train leaves at 6 in the evening“

قیدهای فراوانی زمان حال ساده:

قیدهای فراوانی مانند «همیشه»، «معمولا»، «اغلب»، «گاهی اوقات»، «به ندرت» و «هرگز» اغلب با زمان حال ساده استفاده می‌شوند تا نشان دهند که هر چند وقت یک‌بار اتفاقی می‌افتد.

مثال:

"او به ندرت غذاهای ناسالم می خورد."

"She rarely eats junk food"

"من همیشه قبل از خواب دندان هایم را مسواک می زنم."

"I always brush my teeth before bed"

word image 40 تفاوت حال ساده و استمراری در انگلیسی

افعال غیر مستمر زمان حال ساده:

زمان حال ساده برای افعال غیرمستمر یا ثابت استفاده می شود که معمولاً حالت ها را به جای اعمال توصیف می کنند. این افعال در زمان های استمراری یا پیش رونده به کار نمی روند.

مثال:

"من یک ماشین دارم." (مالکیت یک حالت است نه یک عمل)

"I have a car"

کلمات سیگنال زمان حال ساده:

کلمات علامتی مانند «همیشه»، «معمولا»، «اغلب»، «گاهی اوقات»، «هر روز»، «هفته ای یک بار»، «هرگز» و غیره اغلب نشان دهنده استفاده از زمان حال ساده هستند.

مثال:

"من گاهی اوقات یکشنبه ها تنیس بازی می کنم."

"I sometimes play tennis on Sundays"

اشکال منفی و استفهامی زمان حال ساده :

صورت های منفی و پرسشی زمان حال ساده با استفاده از فعل کمکی «do» (در اشکال مربوطه آن) به اضافه شکل پایه فعل اصلی تشکیل می شوند.

مثال (منفی):

"او قهوه دوست ندارد."

"She doesn't like coffee"

مثال (بازپرسی):

"آیا فرانسوی صحبت می کنی؟"

"do you speak french"