زمان آینده ساده با Will در زبان انگلیسی

زمان آینده ساده با Will در زبان انگلیسی

به نام خدا و عرض سلام ادب احترام خدمت همه دوستان و همراه همیشگی رابو تاک امروز با یک درس دیگه از سری آموزش های گرامر انگلیسی در خدمتتون هستیم. خب میخوام در مورد آینده ساده با will صحبت کنیم که چطور این زمان ساخته میشه و کاربردهای اصلیش چی هست.

زمان آینده ساده با Will

ببینید زمانی که میخوایم در مورد حوادثی که هنوز اتفاقی نیفتاده صحبت کنیم داریم از زمان آینده استفاده میکنیم زمانی که حادثه قراره در آینده نزدیک یا دور اتفاق بیفته و تموم بشه، یعنی یه زمانی در آینده شروع میشه و تموم میشه در این موقعیت ما از زمان آینده ساده استفاده می‌کنیم حالا چطور ساخته میشه:

I +will + go to gym next week

ساختار اصلی جمله فاعل + فعل کمکی will رو بعدش میاریم + و بعد از آن فعل اصلی به صورت ساده میاد یعنی چیزی نمی‌گیره بصورت ساده یعنی ed ، s نمی‌گیره برای سوم شخص.

مثال:

I will go to gym next week.

من هفته بعد به باشگاه خواهم رفت.

بیبینید خواهم رفت، آینده است یا هفته بعد دارم میرم باشگاه یا میشه گفت هفته بعد من به باشگاه میرم. خب زمان آینده شکل مخفف هم داره ببینید Will زمانی با فاعل های مختلف میاد ما میتونیم به شکل مخفف بیاریم.

ساختار مثبت زمان آینده (Will)

شکل مخفف زمان آینده مثبت به شرح زیر می باشد:

I will=Iʹll

We will = Weʹll

You will = Youʹll

He will = Heʹll

She will = Sheʹll

They will = Theyʹll

ساختار منفی زمان آینده (Will)

شکل مخفف زمان آینده منفی به شرح زیر می باشد:

Will not = Wonʹt

نکته: Wonʹt بیشتر متداول تر هست در زبان انگلیسی و بیشتر به کار میره به به دلیل اینکه که گفتنش ساده تر هست البته Will not = Wonʹt فرقی با هم ندارند.

حالا کاربردهای اصلی این زمان رو با هم بررسی می کنیم همینطور که گفتیم حادثه قرار هست در آینده اتفاق بیفته، حالا ممکنه آینده نزدیک باشه یا دور و بعدش فوراً تموم بشه

مثال:

.Farod will wash his car at the weekend

فرید میخواد ماشین‌اش را آخر هفته بشوره

wash car زمان آینده ساده با Will در زبان انگلیسی

پس ما برای زمان آینده از قیدهای زمان آینده استفاده می کنیم. در ادامه با نشانه های زمان آینده ساده آشنا خواهیم شد:

at the weekend = یعنی در اخر هفته

next year = سال بعد

next month = ماه بعد

کاربرد زمان آینده Will در جمله

مثال زمان آینده منفی:

She wonʹt travel to China next year

او سال بعد به چین سفر نمیکنه

در متن She wonʹt را اوردیم که البته میتوان Will not هم آورد ولی wonʹt متداول تره در واقعه راحت تر هست گفتارش.

فعل اصلی She wonʹt travel چیه؟ سفر کردن «travel» کاربرد دیگه ای که داره مثلا میخوام یه رویدادی رو در آینده پیش بینی کنیم میخوام ببینیم که امشب بارون میباره مثلا.

It will rein tonight

امشب بارون میبره

یه کاربرد دیگه ای که داره زمانی که تصمیم لحظه ای در مورد چیزی گرفته میشه مثلا چند نفر نشسته این و یکی دَر میزنه، یکی میخواد بره دَر رو باز کنه یکی دیگه میگه وایسا من بازی میکنم دَر رو، در واقعه تصمیم لحظه ای است.

Wait! Iʹll open the door

صبر کن من در رو باز میکنم

Wait به معنی صبر کردن  یه جا مخفف اوردیم Iʹll یا I will open the door اینجا به صورت مخفف اوردیم Iʹll یا I will open the door من در رو باز میکنم اینجا از آینده ساده استفاده کردیم.

یک زمانی که میخوام یه قول یا پیشنهاد انجام کاری به کسی بدیم مثلا میخوام یکی رو در انجام تکالیفش کمک کنیم.

مثال:

Iʹll help you with your homework

من در انجام تکالیفت کمک ات میکنم

اینجا Iʹll  help فعل اصلی هست به معنی کمک کردن حالا شکل سوالی بله و خیرش به چه صورت، کافی به سادگی will راه به اول جمله بیاریم.

مثال:

Will you go to school tomorrow?

ایا فردا به مدرسه میری یا به مدسه خواهی رفت

در اینصورت جواب میتونه مثبت و منفی باشه مثل

Yes, I will

برای پاسخ کوتاه ما will رو میاریم نمیگیم Yes I go (فعل اصلی رو نمیاریم).

جواب منفی بصورت زیر هست :

No, I wonʹt

پس در پاس کوتاه منفی ما wonʹt رو میاریم No, I wonʹt به معنی نه نمیرم. will و wonʹt برای مثبت و منفی به کار می رود.

دوستان برای یادگیری بیشتر زبان انگلیسی میتوانید دوره صفر تا صد رابو پلاس را تهیه کنید.