اهمیت و کاربرد قیدها در زبان انگلیسی

اهمیت و کاربرد قیدها در زبان انگلیسی

قیدها بخش مهمی از زبان انگلیسی هستند که با اصلاح افعال، صفت ها یا سایر قیدها، عمق و ظرافت جملات را ارائه می دهند. در این مقاله به بررسی اهمیت قیدها، انواع مختلف آنها و کاربرد آنها در زمینه های مختلف خواهیم پرداخت.

قید چیست؟

قیدها کلماتی هستند که افعال، صفت ها یا سایر قیدها را اصلاح یا توصیف می کنند. آنها اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی، زمان، مکان یا میزان انجام یک عمل ارائه می دهند. قیدها با ارائه جزئیاتی که فراتر از ساختار اصلی فعل-صفت هستند، معنای جمله را تقویت می کنند.

انواع قیدها:

به طور کلی، قیدها در زبان انگلیسی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در ادامه، انواع قیدها را برای شما توضیح می‌دهم:

 1. قید روش (Adverbs of Method): این قیدها نحوه انجام یک فعل ​را توصیف می کنند. مثال‌ها عبارتند از:
 • Quickly: به سرعت
 • Carefully: با دقت
 • Well: خوب
 1. قید زمان (Adverbs of Time): این قیدها زمان انجام فعل را توصیف می‌کنند. مثال‌ها عبارتند از:
 • Now: حالا
 • Yesterday: دیروز
 • Soon: به زودی
 1. قید مکان (Adverbs of Place): این قیدها مشخص می کنند که یک فعل در کجا انجام می شود. مثال‌ها عبارتند از:
 • Here: اینجا
 • There: آنجا
 • Everywhere: همه‌جا
 1. قید تکرار ( Adverbs of Repeat): این قیدها نشان می دهند که یک عمل چند بار انجام می شود در وافع تکرار یا فراوانی انجام فعل را نشان می‌دهند. مثال‌ها عبارتند از:
 • Always: همیشه
 • Often: اغلب
 • Rarely: به ندرت
 1. قید درجه (Adverbs of Degree): این قیدها شدت یا درجه یک فعل یا صفت را تغییر می دهند. مثال‌ها عبارتند از:
 • Very: بسیار
 • Too: خیلی
 • Quite: کاملاً​
 1. قید تأکید (Adverbs of Emphasis): این قیدها تأکید روی فعل، صفت یا قید دیگری می‌گذارند. به عنوان مثال:
 • Certainly: قطعاً
 • Absolutely: حتماً
 • Definitely: قطعاً

با استفاده از این انواع قیدها، می‌توانید جملات خود را بهتر و دقیق‌تر توصیف کنید.

اهمیت و کاربرد قیدها در زبان انگلیسی

اهمیت قیدها در زبان انگلیسی:

 1. دقت: قیدها با ارائه جزئیات خاص در مورد اعمال یا کیفیت‌ها به زبان دقت می‌کنند.
 2. وضوح جملات: قیدها به روشن شدن معنی جملات کمک می کنند و ارتباط را مؤثرتر می‌کنند.
 3. بیانگر بودن جملات: قیدها به رسا بودن زبان کمک می کنند و به گویندگان و نویسندگان اجازه می دهند تفاوت های ظریف معنا را منتقل کنند.
 4. تنوع در ساختار جملات: قیدها تنوع در ساختار جمله و سبک ارائه می دهند و از یکنواختی در نوشتن جلوگیری می کنند.
 5. زمینه سازی: قیدها زمینه اعمال یا کیفیت ها را فراهم می کنند و به خوانندگان یا شنوندگان کمک می کنند تا شرایطی را که در آن رخ می دهند درک کنند.

مقالات مرتبط: صفر تا صد مهاجرت به کانادا


مزایا استفاده از قیدها:

 1. اصلاح افعال: قیدها نحوه انجام یک عمل را توصیف می کنند. به عنوان مثال، “او زیبا می خواند.”
 2. تعدیل صفت ها: قیدها صفت ها را تغییر می دهند تا درجه یا شدت یک کیفیت را نشان دهند. به عنوان مثال، “بیرون کاملا گرم بود.”
 3. اصلاح سایر قیدها: قیدها می توانند قیدهای دیگر را تغییر دهند تا نحوه، زمان، مکان و غیره را بیشتر مشخص کنند. به عنوان مثال، “او انگلیسی را خیلی روان صحبت می کند.”

اشتباهات رایج در قیدها:

 1. جای اشتباه: قیدها باید نزدیک به کلمه ای که اصلاح می کنند قرار گیرند تا از سردرگمی یا ابهام جلوگیری شود.
 2. افزونگی: از استفاده از قیدهای غیر ضروری که اطلاعاتی را که قبلاً توسط فعل یا صفت منتقل شده است، تکرار نکنید.
 3. استفاده بیش از حد: استفاده بیش از حد از قیدها می تواند جملات را به هم ریخته و تاثیر نوشتن را ضعیف کند. استفاده درست از قیدها ضروری است.

قیدها نقش مهمی در زبان انگلیسی دارند و با ارائه جزئیات بیشتر در مورد اعمال، کیفیت‌ها یا شرایط، ارتباطات را تقویت می‌کنند. درک انواع و کاربرد صحیح قیدها می تواند مهارت های نوشتاری و گفتاری فرد را تا حد زیادی بهبود بخشد و منجر به برقراری ارتباط واضح تر و گویاتر شود.

قید در زبان انگلیسی یکی از اجزاء کلام است که فعل، صفت یا قید دیگری را توصیف می‌کند و اطلاعات بیشتری درباره آن می‌دهد. قیدها معمولاً نحوه انجام فعل را توصیف می‌کنند. به عبارت دیگر، قیدها به ما می‌گویند که یک کار چگونه انجام می‌شود، چند بار، کی، و کجا.

برای مثال:

 • “The cute dog runs quickly.” (سگِ بامزه، به سرعت می‌دود.)
 • “My patient mother walks slowly.” (مادر صبور من آهسته راه می‌رود.)

قیدها همچنین می‌توانند قیدهای دیگری را نیز توصیف کنند:

 • “The extremely cute dog runs quickly.” (سگ فوق‌العاده بامزه به سرعت می‌دود.)
 • “My very patient mother walks slowly.” (مادر بسیار صبور من آهسته راه می‌رود.)

به طور کلی، قیدها به ما اطلاعات مهمی در مورد جمله می‌دهند و در توصیف یا تعیین ویژگی‌های فعل، صفت و قیدهای دیگر مؤثر هستند.